Uwaga!

Z dniem 9.03.2013 wprowadziliśmy zmiany w  regulaminie rezerwacji miejsc noclegowych.

Zmiany dotyczą punktu 5 a oraz 7. Poniżej treść ze zmianami:

 

5. Procedura wyboru oferty i jej zakupu

a. Sposób rezerwacji

  • Pośrednik udziela Klientowi informacji drogą elektroniczną lub telefonicznie o wolnych Obiektach na podstawie danych otrzymanych od Właściciela.
  • W przypadku podjęcia decyzji o rezerwacji Klient zobowiązany jest poinformować o tym Pośrednika drogą elektroniczną na adres: joanna.zielinska@crodea.pl podając przy tym: dane osobowe, adres zamieszkania, nazwę Obiektu i miejscowość, termin pobytu, ilości osób (w tym ilość dzieci i ich wiek) oraz nr kontaktowy.
  • Pośrednik przesyła te informacje drogą elektroniczną do Właściciela.
  • Po potwierdzeniu rezerwacji przez Właściciela, Pośrednik przesyła Klientowi drogą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia rezerwacji wraz z informacją o sposobie i terminie wpłaty zadatku. (uregulowania prawne dotyczące wpłaty zadatku określa Art. 394. kc)

Jeśli Klient wyraża chęć zabrania ze sobą psa musi ten fakt uzgodnić z Pośrednikiem przed dokonaniem rezerwacji.

7. Prawo Klienta do zmiany i rezygnacji z rezerwacji

Klient jest zobowiązany przesłać Pośrednikowi drogą elektroniczną każdą informację o zmianie terminu rezerwacji lub jej rezygnacji.

W przypadku zmiany w rezerwacji (np. zmiany terminu, obiektu, apartamentu) Klient zostanie obciążony kwotą manipulacyjną w wysokości 50 zł. Dotyczy to tylko sytuacji, w której wcześniej klient otrzymał już potwierdzenie przyjęcia rezerwacji oraz rachunek na zadatek w wersji elektronicznej.

Dotychczasowy zapis obowiązuje jedynie dla klientów, którzy dokonali rezerwacji w terminie do 8.03.2013.
Przypominamy treść punktu 5 a oraz punktu 7 obowiązującą do 8.03.2013

5. Procedura wyboru oferty i jej zakupu

a. Sposób rezerwacji

• Pośrednik udziela Klientowi informacji drogą elektroniczną lub telefonicznie o wolnych Obiektach na podstawie danych otrzymanych od Właściciela.
• W przypadku podjęcia decyzji o rezerwacji Klient zobowiązany jest poinformować o tym Pośrednika drogą elektroniczną na adres: joanna.zielinska@crodea.pl podając przy tym: dane osobowe, adres zamieszkania, nazwę Obiektu i miejscowość, termin pobytu, ilości osób (w tym ilość dzieci i ich wiek) oraz nr kontaktowy.
• Pośrednik przesyła te informacje drogą elektroniczną do Właściciela.
• Po potwierdzeniu rezerwacji przez Właściciela, Pośrednik przesyła Klientowi drogą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia rezerwacji wraz z informacją o sposobie i terminie wpłaty zaliczki.
Jeśli Klient wyraża chęć zabrania ze sobą psa musi ten fakt uzgodnić z Pośrednikiem przed dokonaniem rezerwacji.

7. Prawo Klienta do zmiany i rezygnacji z rezerwacji

Klient jest zobowiązany przesłać Pośrednikowi drogą elektroniczną każdą informację o zmianie terminu rezerwacji lub jej rezygnacji.
W przypadku zmiany w rezerwacji (np. zmiany terminu, obiektu, apartamentu) Klient zostanie obciążony kwotą manipulacyjną w wysokości 50 zł. Dotyczy to tylko sytuacji, w której wcześniej klient otrzymał już potwierdzenie przyjęcia rezerwacji oraz rachunek na zaliczkę w wersji elektronicznej.
W przypadku rezygnacji z rezerwacji:
• Do 60 dni przed przyjazdem Pośrednik zwraca Klientowi całość wpłaconej zaliczki
• Od 59 do 31 dni przed przyjazdem Pośrednik zwraca Klientowi 50% wpłaconej zaliczki
• Jeżeli Klient odwołuje rezerwację w terminie pomiędzy 30 dniem, a dniem jej rozpoczęcia lub też po przyjeździe na miejsce zrezygnuje z rezerwacji, Pośrednik zatrzymuje 100% wartości wpłaconej zaliczki.
Powyższe dotyczy tylko i wyłącznie zaliczek wpłacanych na konto firmy CroDea Joanna Zielińska. W sytuacjach, kiedy klient wpłacił zaliczkę bezpośrednio na konto właściciela obiektu obowiązują ustalenia określone przez danego właściciela.
Zwroty zaliczki przy przelewach walutowych dokonywane są na koszt Klienta.