Uwaga!

Z dniem 23.02.2013 wprowadziliśmy zmianę w REGULAMINIE REZERWACJI MIEJSC NOCLEGOWYCH POPRZEZ INTERNETOWY SERWIS CRODEA.PL

Zmiana dotyczy punktu 7.

Wprowadzono następujący zapis:

W przypadku zmiany w rezerwacji (np. zmiany terminu, obiektu, apartamentu) Klient zostanie obciążony kwotą manipulacyjną w wysokości 50 zł. Dotyczy to tylko sytuacji, w której wcześniej klient otrzymał potwierdzenie przyjęcia rezerwacji oraz rachunek na zaliczkę w wersji elektronicznej.